Evropska komisija traži mišljenje o radikalnim promenama za stvaranje rasta i novih radnih mesta

Evropska komisija traži mišljenje o radikalnim promenama za stvaranje rasta i novih radnih mesta

Evropska komisija započela je konsultacije u vezi sa velikim poboljšanjima u finansiranju istraživanja i inovacija EU, kako bi se učešće pojednostavilo, a pospešio naučni i ekonomski uticaj, te tako povećala vrednost za novac. Predloženi...

Izaberite zemlje:
Albanija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Hrvatska
Kipar
B.J.R.M.
Grčka
Crna Gora
Rumunija
Srbija
Slovenija
Turska
   

    
Izaberite ŠEST industrija koje želite da se pojavljuju:
Avio industrija i odbrana Poljoprivreda i šumarstvo Auto-industrija
Tržišta kapitala Hemijska industrija Gradjevinarstvo i materijali
Ekonomija i statistika Okolina Energetika i komunalne usluge
Bankarstvo i finansije Hrana i piće Franšize
Igre na sreću Infrastruktura Mašine i aparati
Marketing i reklame Europska Unija Metalurgija i rudarstvo
Industrija papira i ambalaže Farmacija Nekretnine
Maloprodaja Brodarstvo Nauka
Telekomunikacije, IT ,Elektronika, Mediji i internet Tekstil i odeća Duvanski proizvodi
Turizam Transport Drvna industrija i nameštaj
Ostalo        
Napomena: Vaš izbor kasnije uvek možete promeniti isključivanjem polja za odabir..        

Getting started

The first thing you need to do is choose a news reader, if you already don't have one. This is a piece of software that checks feeds you have requested and lets you read any new articles that have been added. There are various types of news reader. You should choose one that will work with your computer’s operating system.When you have chosen a news reader, you can decide what content you want to keep up to date with. Please choose from below:

Albanija Bosna i Hercegovina Bugarska Hrvatska
Kipar B.J.R.M. Grčka Crna Gora
Rumunija Srbija Slovenija Turska
INTERVJUI ZA BALKANS.COM      

Problems ?

Alternatively, you can paste one of the BBN RSS URLs into a new feed in your news reader.


http://www.balkans.com/rss/english/albania.rss
http://www.balkans.com/rss/english/bulgaria.rss
http://www.balkans.com/rss/english/cyprus.rss
http://www.balkans.com/rss/english/greece.rss
http://www.balkans.com/rss/english/romania.rss
http://www.balkans.com/rss/english/slovenia.rss
http://www.balkans.com/rss/english/bosnia.rss
http://www.balkans.com/rss/english/croatia.rss
http://www.balkans.com/rss/english/macedonia.rss
http://www.balkans.com/rss/english/montenegro.rss
http://www.balkans.com/rss/english/serbia.rss
http://www.balkans.com/rss/english/turkey.rss

Find more about RSS FEEDS !
Ime:  Prezime: 
Zemlja:  Ime kompanije:
I-mejl (Korisničko ime): (Ako želite da promenite svoju i-mejl adresu obavestite nas na news@balkans.com.)
Šifra:  Potvrda šifre: 
Visak koda  
   
     

MOJA OBAVEŠTENJA

NAPRAVITE NOVO OBAVEŠTAVANJE

 E-mail article(SR)  Odštampaj  Sačuvaj Additional News in English Još vesti na Srpskom Επιπλέον ειδήσεις στα Ελληνικά  Text

Evropska komisija traži mišljenje o radikalnim promenama za stvaranje rasta i novih radnih mestaEuropean Commission Press - 10.02.2011

Evropska komisija započela je konsultacije u vezi sa velikim poboljšanjima u finansiranju istraživanja i inovacija EU, kako bi se učešće pojednostavilo, a pospešio naučni i ekonomski uticaj, te tako povećala vrednost za novac. Predloženi „Zajednički strateški okvir“, iznet u Zelenoj knjizi, odnosio bi se na aktuelni Okvirni program za istraživanje (OP7), Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (OKI) i Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT). Ovim će se stvoriti celovita grupa instrumenata, pored čitavog „lanca inovacija“, počev od osnovnih istraživanja, a završnica će biti plasiranje inovativnih proizvoda i usluga na tržište, kao i podrška netehnološkim inovacijama, na primer za dizajn i marketing. Zelena knjiga Komisije daje i osnovu za dalekosežno pojednostavljenje procedura i pravila. Cilj promena je da se maksimalno poveća doprinos sredstava za istraživanje i inovacije EU za Uniju inovacija i strategiju Evropa 2020. Rok za odgovor interesnih strana je 20. maj 2011. 

Evropska komesarka za istraživanje i inovacije, Máire Geoghegan-Quinn, kazala je: „Naš cilj je maksimizirati vrednost svakog evra koji EU uloži u istraživanje i inovacije. Želimo da sredstva EU ostvare ogroman potencijal koji imaju za rast i otvaranje novih radnih mesta, te poboljšanje kvaliteta života u Evropi u osvit ozbiljnih problema ko što su klimatske promene, energetska efikasnost i sigurnost hrane. Pojednostavljenjem programâ i njihovom koherentnošću, olakšaćemo život istraživačima i inovatorima, i naročito u MSP sektoru – privući više aplikanata i postići još bolje rezultate. Radujem se detaljnoj i inovativnoj debati, kao i korišćenju veba i društvenih mreža.“

Komesarka Geoghegan-Quinn Zelenu knjigu objavljuje u saradnji sa šest ostalih komesara, odgovornih za istraživanje i inovacije, potpredsednicima Kallas, Kroes i Tajani, i komesarima Vassiliou, Potoènik i Oettinger. 

JEDNOSTAVNIJI PRISTUP SREDSTVIMA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE EU 

U Zelenoj knjizi Komisija predlaže „Zajednički strateški okvir“, u kojem se kombinuju tri ključna aspekta. 

Izvor: Saopštenje za javnost EK, 09/02/2011

(Za celovit tekst molimo pogledajte verziju sajta na engleskom jeziku.)


/>
LATEST NEWS ON BALKANS.COM

Related News in English

Povezane vesti na srpskom

Συναφείς Ειδήσεις στα Ελληνικά

Email